Aktuality a tiskové zprávy

Zpět na přehled tiskových zpráv

Jiří Volf - projekt DÍTĚ 2009 završil opět nákup řečových procesorů

VOLF MEDIA SERVICE, 06.01.2010 20:44
Velice náš těší, že můžeme předat informace o ukončení sbírky „Dítě 2009“, kterou vyvolal do světa náš team a jeho partneři již druhým rokem ve spolupráci s Výborem dobré vůle nadace Olgy Havlové. Přinášíme aktuální zpravodajství ke konečnému stavu účtu 38.964,- CZK. Předání peněžní částky proběhne převodem na učet nadace Výboru dobré vůle posléze pak symbolicky přímo v nadaci formou šeku.
„Celková částka je vyšší než minulý rok a to je slušné na projekt, který realizujeme druhým rokem bez zásadních zkušeností a bez externí reklamy či podpory. Nicméně počet dárců „z lidu“ se zmenšil. Velice děkujeme darům fanoušků, sponzorů a partnerům teamu. Finálová částka 38.964,- CZK bude opět jak tomu bylo minulý rok použita na nákup řečových procesorů pro dvě dívky, které žádaly o podporu u Výboru dobré vůle. Pro ty kteří sbírku nesledovali, jde o elektronické zařízení pro neslyšící děti, které mají voperovaný kochleární implantát. Předání šeku budeme realizovat až v únoru přímo v nadaci z důvodu mé nepřítomnosti. VDV reprezentovaná paní doktorkou Černou, ředitelkou nadace a PR manažerkou Monikou Granja převezmou částku již v současnosti formou bankovního převodu na účet nadace, aby se rodinám potřebných děvčat obratem pomohlo.“ informuje Jirka Volf.

„Velice se vážíme pomoci všech dárců, kteří podpořili projekt Dítě 2009. Zvláštní poděkování patří Jiřímu Volfovi, který s nesmírnou energií a osobním zapálením projekt realizoval. Díky podpoře dárců budeme moci uhradit nákup řečových procesorů pro dvě neslyšící dívky. Procesory nejen jim navrátí sluch, ale zejména umožní chodit do běžné školy a žít srovnatelný život se svými vrstevníky. Podrobnější informace o našich aktivitách a pomoci dětem se zdravotním postižením jsou na našich webových stránkách www.vdv.cz, dodává Monika Granja (PR manažerka nadace).

Pohyby na účtu č.: 373118503, ze dne 05.01.2010 12:52
Datum zaúčtování; Částka; Měna; Zůstatek; Poznámka

18.12.2009 Bezhotovostní převodVDV; 10 000,00 CZK 38 964,46 CZK; přímý dar nadaci Čermák transport
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.12.2009; Zúčtování kladných úroků; 17,63 CZK 28 982,09 CZK; konečný stav konta
28.12.2009; Bezhotovostní převod; 500,00 CZK 28 964,46 CZK; dárce
18.12.2009; Bezhotovostní převod; 500,00 CZK 28 464,46 CZK; dárce
15.12.2009; Bezhotovostní převod; 200,00 CZK 27 964,46 CZK; dárce
15.12.2009; Bezhotovostní převod; 500,00 CZK 27 764,46 CZK; dárce
11.12.2009; Bezhotovostní převod; 500,00 CZK 27 264,46 CZK; dárce
10.12.2009; Bezhotovostní převod; 500,00 CZK 26 764,46 CZK; dárce
9.12.2009; Bezhotovostní převod; 500,00 CZK 26 264,46 CZK; dárce
9.12.2009; Bezhotovostní převod; 2 000,00 CZK 25 764,46 CZK; dárce
7.12.2009; Bezhotovostní převod; 7 000,00 CZK 23 764,46 CZK; dar sdružení Zanzibar s.r.o.
7.12.2009; Bezhotovostní převod; 4 850,00 CZK 16 764,46 CZK; výtěžek tombola Look Bela 2009
7.12.2009; Bezhotovostní převod; 10 000,00 CZK 11 914,46 CZK, VOLF JIRI – vklad teamu
4.11.2009; Bezhotovostní převod; 1 000,00 CZK 1 013,73 CZK; dárce
31.10.2009; Zúčtování kladných úroků; 0,01 CZK 13,73 CZK; počátek sbírky zůstatek + úroky 2008

Výherci svezení s Jirkou Volfem jsou dárci, které budeme informovat SMS zprávou o termínu testu (první test teamu by se měl uspořádat v únoru 2010 pokud to podmínky umožní na sněhu)

„Podobné projekty zájemci mohou podporovat pochopitelně nadále, projekt Dítě pak přímo na učet nadace : Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, www.vdv.cz, účet ČSOB č. 478 437 033/0300, pozn. Zpráva Dítě – Jiří Volf. Peněžní prostředky budou započteny na tento projekt v budoucím potřebným. Doplňuje Jirka


Informace www.VOLFJIRKA.cz, www.vdv.cz,
VOLF MEDIA SERVICE

Zpět na přehled tiskových zpráv